Kategoriler
Genel

gpedit.msc Windows 10 Home

Windows 10 Home sürümüne Group Policy Editor eklemek için çalıştırılacak .BAT dosyasının içeriği;

@echo off 
pushd "%~dp0" 
dir /b %SystemRoot%\servicing\Packages\Microsoft-Windows-GroupPolicy-ClientExtensions-Package~3*.mum >List.txt 
dir /b %SystemRoot%\servicing\Packages\Microsoft-Windows-GroupPolicy-ClientTools-Package~3*.mum >>List.txt 
for /f %%i in ('findstr /i . List.txt 2^>nul') do dism /online /norestart /add-package:"%SystemRoot%\servicing\Packages\%%i" 
pause

Son zamanlarda çok mağduriyete sebep olan Windows Update’in kapatılması için Group Policy (Yerel Grup İlkesi Düzenleyici) konsolunu kullanıyoruz.

 • Yönetim Şablonları
  • Windows Bileşenleri
   • Windows Update
    • Otomatik Güncelleştirmeleri Yapılandır
     • Etkin: ‘2- İndirme ve yükleme için uyar’
Exit mobile version