Etiket: Check

  • DISM Windows Bakım Komutları

    Hata Tespiti: Windows imajinda hata tespiti: (5~10 dk) Windows imajında hata varsa onarım: (10~20 dk) Sistem Dosyaları Denetleyicisi (System File Checker) Disk hatalarını onar: chkdsk /f Detaylar: Support Microsoft