spooler.bat

Yazdırma Biriktiricisi servisini durdurur, yazdırma kuyruğunu temizler, servisi başlatır;

net stop spooler
del C:\Windows\System32\Spool\Printers\*.* /q
net start spooler

‘Yönetici Olarak Çalıştır’

spooler.bat indir, download spooler.bat